תקנון אתר באליזר

תקנון באליזר משלוחי פרחים בע"מ 

כללי

 • אתר BaLiZer (להלן - האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות פרחים אונליין, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (זרי פרחים, עציצים זרים מתוקים וכו') (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות חברת באליזר משלוחי פרחים בע"מ ח.פ. 513439562 (להלן – החברה).
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

 

תנאי השימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע  

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר (להלן – הרוכש).
 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.

(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

(3) המען למשלוח המוצר נמצא בתחום החלוקה של האתר.

(4) הרוכש סיפק את פרטי ההתקשרות עמו (טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).

 

כיצד מציעים הצעות לרכוש שירותים באמצעות האתר

 • לקבלת תיאור מפורט ומלא על הליך הגשת הצעות לשם רכישת שירותים באמצעות האתר יש לפעול עפ"י המפורט בנספח א' "תהליך הרכישה" המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. עיון ופעולה עפ"י נספח א' מהווים תנאי להגשת הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

 

מדיניות שירותים ומחירים

 • הזמנות באתר יתקבלו בקנית מוצרים בסכום העולה על 50 ש"ח (ללא דמי טיפול ומשלוח).
 • התמונות המצולמות באתר לזרים, סידורי וחבילות פרחים, שתילים ועציצים הן לצורך המחשה בלבד ויתכן שהמוצר לא יראה זהה לתמונה. מודגש, שפרחים ושתילים הם צמחים חיים, שבאותו סוג צבע מגיעים בגוונים שונים, ובגדלים שונים בהתאם לעונות השנה. כמו כן מודגש כי לאור העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צגי מחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלי גווני צבעים בין התמונות במחשבים שונים לבין המוצר שמסופק ללקוח.
 • מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר שווה ערך למוצר המקורית, שדומה ככל הניתן בצבעים ו/או בסוגי הפרחים למוצר שהוזמן על ידו.
 • ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו יזוכה בסכום בו חוייב.
 • משלוח "רגיל" למסירה ביום ההזמנה, יתבצע תוך 6 שעות מרגע ההזמנה אלא אם נבחר משלוח "מיוחד" בתשלום נוסף. משלוח למסירה ביום/ימי העסקים הבא/ים יימסר ביעד המבוקש בהתאם ל: "יום המשלוח" ו-"זמן מסירה מועדף" שהרוכש קובע. הזמנה שנקלטה באתר בשעות שמרכז ההזמנות סגור ו/או אחרי תום המועד המוגדר באופציה לבחירה בשדה "יום המשלוח" שבאתר, תחשב כהזמנה שנכנסה עם פתיחת מרכז ההזמנות ביום העסקים הראשון לאחר שעת ההזמנה בפועל. השעות באתר הם לפי שעון ישראל GMT+2.
 • שעות פעילות מרכז ההזמנות : ימים א-ה 9:00 עד 15:00, ימי ו' וערבי חג 9:00 עד 12:00.

 

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 • מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.            
 • החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

תשלום בגין השירותים

 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור ההזמנה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע "במסך פרטי העסקה – בתהליך התשלום בקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות דמי טיפול ומשלוח.

 

ביטול עסקה על ידי הרוכש  

 • ביטול עסקה כפוף לחוק הגנת הצרכן / עסקת מכר מרחוק (סעיף 14 ג). מודגש שעל פי תת סעיף (ד)(1) לא עומדת לרוכש זכות ביטול עסקה ברכישת מוצרים מתכלים כגון מזון, פרחים, ותרופות. לפנים משורת הדין, רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחים, שתילים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו, יודיע על כך טלפונית ובדוא"ל בהקדם האפשרי. במידה וההזמנה טרם בוצעה (שזירת/סידור הפרחים) והמוצר טרם נשלח לנמען, תיעתר החברה לבקשה לבטל את ההזמנה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, שהמוצר הוחזר לחברה בכתובת המצויינת בהצעה, שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש/הנמען.

 

הגבלת אחריות  

 • החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.
 • החברה מתחייבת כי פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו מאיכות טובה וטריים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות טלפונית למרכז ההזמנות של האתר ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

בעלות ושמירה על זכויות 

 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר (לרבות, BaLiZer ותהליך ומסכי עיצוב זרים בהרכבה עצמית), זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל באחד מבתי המשפט בתל אביב.

 

שירות לקוחות 

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת info@balizer.co.il או בטלפון 1-700-55-22-52 בימים א' - ה' בין השעות 9:00-19:00 יום ו' וערבי חג בין השעות 9:00-14:00. (לפי שעון ישראל GMT+2).

***

 

נספח א' – תהליך הרכישה

תהליך הרכישה מתבצע לפי השלבים הבאים:

1.       בחירת שפת הממשק (עברית או אנגלית). מומלץ לחזור ולהשתמש באותה שפת ממשק שנבחרה לראשונה.

2.       יש לבחור את החנות הקרובה ביותר ליעד המשלוח. האתר מכיל חנויות שונות באזורים גיאוגרפים שונים. לכל חנות כיסוי גיאוגרפי של הסביבה הקרובה אליה ולכן על מנת לקבל את עלויות המשלוח הנמוכות ביותר נחוץ לבחור את החנות הקרובה ביותר ליעד המשלוח.

3.       במידה והרוכש הינו לקוח רשום באתר, יש להיכנס לאתר בטופס "כניסה" שבו הלקוח מספר את כתובת המייל שלו ואת הסיסמא שלו.

4.       חיפוש מוצרים יכול להיעשות או ע"י ניווט בסרגלי הקטגוריות או ע"י מנגנון "חיפוש לפי קריטריונים". לאחר מציאת המוצר אותו מעוניינים לרכוש, יש לקבוע את תצורתו (בחירה של חלופות אפשריות כגון גודל המוצר, תוספות אפשריות, וסוגי משלוח) להכניסו לסל הקניות.

5.       בקניה (הצעה) אחת ניתן לבחור מספר מוצרים ליעד משלוח אחד. רוכש שמעוניין לבצע משלוחים ליעדים שונים, צריך לבצע קניה ייעודית לכל יעד בנפרד.

6.       בסיום בחירת מוצרים והכנסתם לסל הקניות ניתן לעבור לקופה.

7.       בטרם המעבר לקופה:

 • יש לבדוק את עלות המשלוח ליעד המבוקש, על מנת לוודא שיעד זה נמצא באזור החלוקה של החנות.
 • ניתן לנצל את נקודות המועדון על מנת לזכות בהנחות על מוצרים כפי שהנהלת האתר קובעת מידי פעם בפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדית.

8.       בתהליך התשלום בקופה ("צ'קאאוט") יש לספק את פרטי הרוכש, פרטי הנמען ופרטי אמצעי התשלום (כגון כרטיס האשראי) של הרוכש. יש לספק נתוני אמת, ולתת את מירב הנתונים על מנת להבטיח שירות יעיל ואיכותי.

9.       לאחר סיום הקניה נשלח מייל עם פרטי הרכישה לכתובת המייל של הרוכש, נשלחת חשבונית אלקטרונית וניתן לעקוב אחר מצב ההזמנה באתר.

10.   מועדון לקוחות – על פי שיקולה הבלעדי של הנהלת האתר, מוצע ללקוחות להצטרף למועדון הלקוחות של האתר שמקנה אפשרות לצבור נקודות אותן ניתן לממש לקבלת הנחות על חלק ממוצרי האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את זכות הבלעדית להחליט אם המועדון יהיה פעיל או יפסיק את פעילותו, אילו מוצרים יזכו להנחות ואת גובה ההנחה לכל מוצר, יחס ההמרה מנקודות לגובה ההנחות, איזה פעולות מזכות בנקודות וגובה הזיכוי לכל פעולה ופעולה, ומשך הזמן שהנקודות יהיו בתוקף.

11.   ניצול לרעה של מועדון הלקוחות – מועדון הלקוחות מאפשר ללקוחות לזכות בנקודות בעבור פעולות כגון "הערכת מוצרים", "שליחת מייל המלצה לחברים" וכו'. פעולות אלה מאפשרות ללקוח שלא קנה ו/או לא ראה את המוצר לשלוח "הערכת מוצר" או לשלוח מיילים לכתובות פיקטיביות. פעולות מסוג זה מהוות ניצול לרעה של המועדון והנהלת האתר שומרת את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות את הפעולות שמזכות בנקודות הטבה.

12.   הכנסת פרטי קשר של צד ג' (למשל כתובת משלוח) תעשה רק לאחר שהמוכר קיבל את רשותו והסכמתו של אותו צד ג' לספק את פרטיו לאתר.

13.   קניה טלפונית באמצעות מרכז ההזמנות מחויבת בדמי טיפול שמתווספים לסל הקניות. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את גובה דמי הטיפול עבור קניות טלפוניות.